Groote Scheldeprijs - 1907

1st edition

ANTWERPEN 100 km

28 July 1907