Milano - Torino - 1977

Milano - Torino (191 km) - 17/09