Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1980  |  Stage 9. Halle - Karl Marx-Stadt   

33rd edition

149 km, 19 May 1980