Presidential Tour of Turkey - 2009

Stage 5. Marmaris - Fethiye (130 km) - 16/04