Presidential Tour of Turkey - 2014

Stage 4. Fethiye - Marmaris (125 km) - 30/04