Japan

Ranking 1869 - 2018

Global # Name Birthday Score
1. 1645. Yukiya ARASHIRO 22-Sep-1984 2743
2. 1827. Fumiyuki BEPPU 10-Apr-1983 2423
3. 4550. Takashi MIYAZAWA 27-Feb-1978 587
4. 5390. Yukihiro DOI 18-Sep-1983 426
5. 5492. Masatoshi ICHIKAWA 11-Jan-1961 412
6. 5679. Shinichi FUKUSHIMA 13-Sep-1971 387
7. 6134. Taiji NISHITANI 01-Feb-1981 330
8. 6300. Miyataka SHIMIZU 23-Nov-1981 311
9. 7430. Hidenori NODERA 07-Jun-1975 214
10. 7613. Koji FUKUSHIMA 21-Aug-1973 201
11. 8017. Yasuharu NAKAJIMA 27-Dec-1984 178
12. 8215. Shinri SUZUKI 25-Dec-1974 168
13. 8293. Yusuke HATANAKA 21-Jun-1985 165
14. 8645. Kohei UCHIMA 08-Nov-1988 150
15. 8849. Yoshiyuki ABE 15-Aug-1969 142
16. 9035. Sho HATSUYAMA 17-Aug-1988 135
17. 9398. Junya SANO 09-Jan-1982 123
18. 9611. Kazuhiro MORI 17-Sep-1982 117
19. 10067. Genki YAMAMOTO 19-Nov-1991 105
20. 10489. Ryota NISHIZONO 01-Sep-1987 95
21. 10586. Hideto NAKANE 02-May-1990 93
22. 10859. Daisuke IMANAKE 24-Jul-1963 87
23. 10998. Yasutaka TASHIRO 07-Jun-1974 85
24. 11056. Nariyuki MASUDA 23-Oct-1983 84
25. 11096. Satoshi HIROSE 17-Mar-1976 83
26. 11166. Kazushige KUBOKI 06-Jun-1989 82
27. 11848. Masahiko MIFUNE 08-Jan-1969 70
28. 12061. Kazuya OKAZAKI 10-May-1972 67
29. 12337. Takehiro MIZUTANI 09-Aug-1973 63
30. 12352. Kenji ITAMI 15-Sep-1988 63
31. 12423. Makoto IIJIMA 12-Feb-1971 62
32. 12669. Tomoya KANO 14-Jul-1973 59
33. 13267. Ken HASHIKAWA 08-May-1970 52
34. 13275. Kazuo INOUE 17-Feb-1981 52
35. 13347. Masakazu ITO 12-Jun-1988 51
36. 13908. Shotaro IRIBE 01-Aug-1989 45
37. 13994. Yuma KOISHI 15-Sep-1993 44
38. 14104. Hayato YOSHIDA 19-May-1989 43
39. 14301. Shimpei FUKUDA 22-Nov-1987 41
40. 14688. Shiki KUROEDA 08-Jan-1992 38
41. 14767. Masamichi YAMAMOTO 04-Aug-1978 37
42. 14784. Marino KOBAYASHI 01-Jul-1994 37
43. 15013. Takeaki AMEZAWA 04-Feb-1995 35
44. 15122. Takumi BEPPU 19-Sep-1979 34
45. 15137. Manabu ISHIBASHI 30-Nov-1992 34
46. 16164. Nara MOTOI 28-Apr-1982 28
47. 16315. Yoshimitsu TSUJI 11-Aug-1984 27
48. 16319. Takayuki ABE 12-Jun-1986 27
49. 16525. Masaki YAMAMOTO 08-Jan-1996 26
50. 17019. Masahiro SHINAGAWA 15-Feb-1982 23
51. 17027. Takeaki AYABE 05-Sep-1980 23
52. 17036. Masaaki KIKUCHI 09-Apr-1986 23
53. 17328. Hayato OKAMOTO 01-Jun-1995 22
54. 17491. Jumpei MURAKAMI 28-Aug-1985 21
55. 17505. Rei ONODERA 03-Sep-1995 21
56. 17679. Tomokazu FUJINO 25-Jan-1967 20
57. 17956. Kaoru OOUCHI 30-Jan-1978 19
58. 17966. Yuzuru SUZUKI 06-Nov-1985 19
59. 18465. Atsushi OKA 03-Sep-1995 17
60. 18715. Masatoshi OBA 02-Jul-1988 16
61. 18719. Jin OKUBO 08-Oct-1988 16
62. 18726. Ryu SUZUKI 29-Sep-1992 16
63. 19005. Akira ASADA 28-Nov-1967 15
64. 19013. Junichi KIKUTA 08-Dec-1966 15
65. 19030. Kazuyuki MANABE 16-Feb-1970 15
66. 20382. Ryohei KOMORI 26-Sep-1988 11
67. 20713. Masaru FUKUHARA 15-Oct-1981 10
68. 20730. Takero TERASAKI 18-Nov-1991 10
69. 21488. Kazuya HASHIZUME 06-Dec-1965 8
70. 21575. Hiroshi TSUBAKI 18-May-1991 8
71. 21578. Kota SUMIYOSHI 01-Jul-1991 8
72. 21974. Kyoshi MIURA 09-Jan-1961 7
73. 22037. Yoshiaki SHIMADA 20-Jan-1989 7
74. 22053. Yoshimitsu HIRATSUKA 13-Nov-1988 7
75. 22087. Kenji TAKUBO 11-Sep-1995 7
76. 23287. Akira KAKINUMA 24-Apr-1972 6
77. 23315. Takahiro YAMASHITA 20-Nov-1985 6
78. 23399. Takuma AKITA 01-Jan-1994 6
79. 24138. Keisuke KIMURA 15-Dec-1991 5
80. 24719. Hisafumi IMANISHI 10-May-1969 4
81. 24753. Mitsuhiro MATSUMURA 22-Oct-1984 4
82. 24820. Naoya YOSHIOKA 23-Dec-1991 4
83. 24840. Toshiki OMOTE 18-Mar-1993 4
84. 25208. Yoshihiro TSUMURAYA 01-Oct-1964 3
85. 25426. Ryo CHIKATANI 17-Apr-1992 3
86. 25453. Ginji ARASHIRO 07-Oct-1997 3
87. 26113. Masahiro YASUHARA 04-Feb-1963 2
88. 26282. Ryoma NONAKA 22-Jul-1989 2
89. 26354. Kakeru MIZUTANI 02-Feb-1997 2
90. 26391. Saya KUROEDA 28-Sep-1995 2
91. 27385. Masanari KOMURO 29-Jan-1971 1
92. 27392. Tomoyuki IINO 05-Oct-1989 1
93. 27396. Takaaki HORI 01-Jul-1992 1
94. 27434. Ryo MINATO 12-Apr-1992 1
95. 27445. Kota YOKOYAMA 20-Aug-1995 1
96. 27463. Takahito KISHI 09-Mar-1994 1
97. 27470. Yudai ARASHIRO 03-Jul-1995 1
98. 27501. Masaki SHIMOJIMA 13-Mar-1993 1
99. 27517. Shinya MAWATARI 25-Jun-1994 1
100. 27536. Tatsuki AMAGOI 04-Jan-1992 1
About this ranking

This is the overall all time ranking of the most successful professional cyclists in the world since 1869 for Japan. Use the year and country filters below to look at the same overall ranking until a specific year in the past and/or for a specific country. Riders score points based on their results in the races. These points depend on the (historic) importance of the race, the competition during the race and the toughness of the course. Click on any rider to get an all time overview of the rider with details on the scores and rank for the various seasons and the most important results for each year.

View ranking for country
View ranking for year