Japan

Ranking 1869 - 2019

Global # Name Birthday Score
1. 1651. Yukiya ARASHIRO 22-Sep-1984 2768
2. 1839. Fumiyuki BEPPU 10-Apr-1983 2437
3. 4594. Takashi MIYAZAWA 27-Feb-1978 589
4. 5431. Yukihiro DOI 18-Sep-1983 427
5. 5532. Masatoshi ICHIKAWA 11-Jan-1961 413
6. 5719. Shinichi FUKUSHIMA 13-Sep-1971 389
7. 6191. Taiji NISHITANI 01-Feb-1981 331
8. 6335. Miyataka SHIMIZU 23-Nov-1981 313
9. 7451. Hidenori NODERA 07-Jun-1975 216
10. 7641. Koji FUKUSHIMA 21-Aug-1973 203
11. 8068. Yasuharu NAKAJIMA 27-Dec-1984 178
12. 8255. Shinri SUZUKI 25-Dec-1974 169
13. 8356. Yusuke HATANAKA 21-Jun-1985 165
14. 8715. Kohei UCHIMA 08-Nov-1988 150
15. 8925. Yoshiyuki ABE 15-Aug-1969 142
16. 9077. Sho HATSUYAMA 17-Aug-1988 136
17. 9429. Junya SANO 09-Jan-1982 124
18. 9680. Kazuhiro MORI 17-Sep-1982 117
19. 10137. Genki YAMAMOTO 19-Nov-1991 105
20. 10521. Ryota NISHIZONO 01-Sep-1987 96
21. 10662. Hideto NAKANE 02-May-1990 93
22. 10941. Daisuke IMANAKE 24-Jul-1963 87
23. 11080. Yasutaka TASHIRO 07-Jun-1974 85
24. 11085. Nariyuki MASUDA 23-Oct-1983 85
25. 11184. Satoshi HIROSE 17-Mar-1976 83
26. 11253. Kazushige KUBOKI 06-Jun-1989 82
27. 11944. Masahiko MIFUNE 08-Jan-1969 70
28. 12145. Kazuya OKAZAKI 10-May-1972 67
29. 12372. Makoto IIJIMA 12-Feb-1971 64
30. 12452. Takehiro MIZUTANI 09-Aug-1973 63
31. 12464. Kenji ITAMI 15-Sep-1988 63
32. 12774. Tomoya KANO 14-Jul-1973 59
33. 13196. Kazuo INOUE 17-Feb-1981 54
34. 13365. Ken HASHIKAWA 08-May-1970 52
35. 13443. Masakazu ITO 12-Jun-1988 51
36. 14005. Shotaro IRIBE 01-Aug-1989 45
37. 14118. Yuma KOISHI 15-Sep-1993 44
38. 14218. Hayato YOSHIDA 19-May-1989 43
39. 14308. Shimpei FUKUDA 22-Nov-1987 42
40. 14793. Shiki KUROEDA 08-Jan-1992 38
41. 14795. Marino KOBAYASHI 01-Jul-1994 38
42. 14875. Masamichi YAMAMOTO 04-Aug-1978 37
43. 15101. Takumi BEPPU 19-Sep-1979 35
44. 15120. Takeaki AMEZAWA 04-Feb-1995 35
45. 15244. Manabu ISHIBASHI 30-Nov-1992 34
46. 16110. Nara MOTOI 28-Apr-1982 29
47. 16422. Yoshimitsu TSUJI 11-Aug-1984 27
48. 16426. Takayuki ABE 12-Jun-1986 27
49. 16440. Masaki YAMAMOTO 08-Jan-1996 27
50. 17150. Masahiro SHINAGAWA 15-Feb-1982 23
51. 17156. Takeaki AYABE 05-Sep-1980 23
52. 17164. Masaaki KIKUCHI 09-Apr-1986 23
53. 17453. Hayato OKAMOTO 01-Jun-1995 22
54. 17624. Jumpei MURAKAMI 28-Aug-1985 21
55. 17636. Rei ONODERA 03-Sep-1995 21
56. 17819. Tomokazu FUJINO 25-Jan-1967 20
57. 17868. Atsushi OKA 03-Sep-1995 20
58. 18106. Kaoru OOUCHI 30-Jan-1978 19
59. 18116. Yuzuru SUZUKI 06-Nov-1985 19
60. 18832. Masatoshi OBA 02-Jul-1988 16
61. 18836. Jin OKUBO 08-Oct-1988 16
62. 18843. Ryu SUZUKI 29-Sep-1992 16
63. 19129. Akira ASADA 28-Nov-1967 15
64. 19137. Junichi KIKUTA 08-Dec-1966 15
65. 19154. Kazuyuki MANABE 16-Feb-1970 15
66. 20545. Ryohei KOMORI 26-Sep-1988 11
67. 20869. Masaru FUKUHARA 15-Oct-1981 10
68. 20885. Takero TERASAKI 18-Nov-1991 10
69. 21643. Kazuya HASHIZUME 06-Dec-1965 8
70. 21726. Hiroshi TSUBAKI 18-May-1991 8
71. 21729. Kota SUMIYOSHI 01-Jul-1991 8
72. 22131. Kyoshi MIURA 09-Jan-1961 7
73. 22158. Akira KAKINUMA 24-Apr-1972 7
74. 22196. Yoshiaki SHIMADA 20-Jan-1989 7
75. 22212. Yoshimitsu HIRATSUKA 13-Nov-1988 7
76. 22247. Kenji TAKUBO 11-Sep-1995 7
77. 23489. Takahiro YAMASHITA 20-Nov-1985 6
78. 23577. Takuma AKITA 01-Jan-1994 6
79. 24321. Keisuke KIMURA 15-Dec-1991 5
80. 24916. Hisafumi IMANISHI 10-May-1969 4
81. 24952. Mitsuhiro MATSUMURA 22-Oct-1984 4
82. 25014. Naoya YOSHIOKA 23-Dec-1991 4
83. 25034. Toshiki OMOTE 18-Mar-1993 4
84. 25048. Saya KUROEDA 28-Sep-1995 4
85. 25388. Yoshihiro TSUMURAYA 01-Oct-1964 3
86. 25603. Ryo CHIKATANI 17-Apr-1992 3
87. 25629. Ginji ARASHIRO 07-Oct-1997 3
88. 26308. Masahiro YASUHARA 04-Feb-1963 2
89. 26477. Ryoma NONAKA 22-Jul-1989 2
90. 26513. Kota YOKOYAMA 20-Aug-1995 2
91. 26548. Kakeru MIZUTANI 02-Feb-1997 2
92. 27592. Masanari KOMURO 29-Jan-1971 1
93. 27599. Tomoyuki IINO 05-Oct-1989 1
94. 27604. Takaaki HORI 01-Jul-1992 1
95. 27641. Ryo MINATO 12-Apr-1992 1
96. 27669. Takahito KISHI 09-Mar-1994 1
97. 27675. Yudai ARASHIRO 03-Jul-1995 1
98. 27707. Masaki SHIMOJIMA 13-Mar-1993 1
99. 27724. Shinya MAWATARI 25-Jun-1994 1
100. 27743. Tatsuki AMAGOI 04-Jan-1992 1
About this ranking

This is the overall all time ranking of the most successful professional cyclists in the world since 1869 for Japan. Use the year and country filters below to look at the same overall ranking until a specific year in the past and/or for a specific country. Riders score points based on their results in the races. These points depend on the (historic) importance of the race, the competition during the race and the toughness of the course. Click on any rider to get an all time overview of the rider with details on the scores and rank for the various seasons and the most important results for each year.

View ranking for country
View ranking for year