Vino - Astana Motors  |  2017

VAM - Kazakstan  |  » Historic Overview

Management

Team Manager Venera Gavrilova
Directeur Sportif Sergey Kruchina
Adjunct Directeur Sportif Sergey Danniker
Adjunct Directeur Sportif Vladimir Voloshin
Adjunct Directeur Sportif Vladislav Gorbunov

Riders

Global # Name Birthday Country Score
1. 679. Yevgeniy GIDICH 19-May-1996
KAZ
62
2. 1263. Stepan ASTAFYEV 27-Jan-1994
KAZ
8
3. 1376. Nikita SOKOLOV 01-May-1998
KAZ
6
4. 1641. Alexandr OVSYANNIKOV 30-May-1997
KAZ
2
5. 1654. Taras VOROPAYEV 28-Jun-1992
KAZ
2
6. 2147. Kairat KHADYLBEK 23-Feb-1998
KAZ
0
7. 2171. Timur KUAT 16-May-1998
KAZ
0
8. 2209. Dmitriy LUKYANOV 09-Mar-1993
KAZ
0
9. 2465. Sergey VLASSENKO 29-Oct-1993
KAZ
0
10. 2466. Alexey VOLOSHIN 23-Oct-1996
KAZ
0
11. 2496. Oleg ZEMLYAKOV 07-Jul-1993
KAZ
0
12. 2498. Aspan ZHUKENOV 11-Jul-1996
KAZ
0
Score:
Rank:
80
98