Vino - Astana Motors  |  2017

VAM - Kazakstan  |  » Historic Overview

Management

Team Manager Venera Gavrilova
Directeur Sportif Sergey Kruchina
Adjunct Directeur Sportif Sergey Danniker
Adjunct Directeur Sportif Vladimir Voloshin
Adjunct Directeur Sportif Vladislav Gorbunov

Riders

Global # Name Birthday Country Score
1. 760. Yevgeniy GIDICH 19-May-1996
KAZ
64
2. 1353. Stepan ASTAFYEV 27-Jan-1994
KAZ
9
3. 1367. Nikita SOKOLOV 01-May-1998
KAZ
9
4. 1566. Alexey VOLOSHIN 23-Oct-1996
KAZ
5
5. 1596. Yevgeni NEPOMNYACHSNIY 12-Mar-1987
KAZ
5
6. 1769. Alexandr OVSYANNIKOV 30-May-1997
KAZ
2
7. 1781. Taras VOROPAYEV 28-Jun-1992
KAZ
2
8. 2238. Kairat KHADYLBEK 23-Feb-1998
KAZ
0
9. 2261. Timur KUAT 16-May-1998
KAZ
0
10. 2297. Dmitriy LUKYANOV 09-Mar-1993
KAZ
0
11. 2530. Sergey VLASSENKO 29-Oct-1993
KAZ
0
12. 2557. Oleg ZEMLYAKOV 07-Jul-1993
KAZ
0
13. 2559. Aspan ZHUKENOV 11-Jul-1996
KAZ
0
Score:
Rank:
96
106