Vino 4-Ever SKO  -  2016

V4E - Kazakhstan   -  » Historic Overview

Vino 4-Ever SKO 2016 shirt

Management

Team Manager Venera Gavrilova
Directeur Sportif Sergey Kruchina
Adjunct Directeur Sportif Sergey Danniker
Adjunct Directeur Sportif Vladimir Voloshin

Riders

Global # Name Birthday Country Score
1. 491. Yevgeniy GIDICH 19-May-1996
KAZ
149
2. 576. Zhandos BIZHIGITOV 10-Jun-1991
KAZ
113
3. 626. Alexandr SHUSHEMOIN 26-Feb-1987
KAZ
92
4. 674. Stepan ASTAFYEV 27-Jan-1994
KAZ
77
5. 675. Oleg ZEMLYAKOV 07-Jul-1993
KAZ
77
6. 695. Alexey VOLOSHIN 23-Oct-1996
KAZ
72
7. 2369. Artyom GOLOVASCHENKO 21-Feb-1988
KAZ
0
8. 2370. Dmitriy LUKYANOV 09-Mar-1993
KAZ
0
9. 2371. Alexandr OVSYANNIKOV 30-May-1997
KAZ
0
10. 2372. Sergey VLASSENKO 29-Oct-1993
KAZ
0
11. 2373. Taras VOROPAYEV 28-Jun-1992
KAZ
0
12. 2374. Aspan ZHUKENOV 11-Jul-1996
KAZ
0
Score:
Rank:
580
43

Major Victories

Race Winner Date
Tour of Qinghai Lake - Stage 3 GIDICH 19-Jul-2016
Tour of Qinghai Lake - Stage 5 GIDICH 21-Jul-2016
Count: 2