Vino - SKO Team  -  2023

VSM - Kazakhstan   -  » Historic Overview

Riders

Global # Name Birthday Country Score
1. 873. Yegor STRELNIKOV 01-Oct-2003
KAZ
6
2. 990. Vladimir MULAGALEYEV 17-Apr-2002
KAZ
3
3. 1049. Ilkhan DOSTIYEV 08-Jul-2002
KAZ
2
4. 1050. Daniil MARUKHIN 13-Feb-1999
KAZ
2
5. 2331. Daniil KIRNOS 07-Jan-2003
KAZ
0
6. 2332. Vladimir KOLTUNOV 07-Jan-2003
KAZ
0
7. 2333. Alexandr SEMENOV 08-May-1999
KAZ
0
8. 2334. Alexey VAGANOV 29-Aug-2004
KAZ
0
9. 2335. Matvey VOROBYEV 11-Feb-2004
KAZ
0
10. 2336. Pavel VOROPAYEV 21-Feb-2004
KAZ
0
Score:
Rank:
13
86