Praha - Karlovy Vary - Praha 1921

1st edition

Praha - Praha 263 km

21 August 1921


Race information

Start, finish: Praha - Praha

Distance: 263 km

Date: 21 August 1921