Praha - Karlovy Vary - Praha 1922

2nd edition

Praha - Praha 261.2 km

27 August 1922


Race information

Start, finish: Praha - Praha

Distance: 261.2 km

Date: 27 August 1922