Trst - Varna 1945  |  Stage 10b. Stara Zagora - Sliven   

1st edition

72 km, 8 September 1945


Stage information

Start, finish: Stage 10b. Stara Zagora - Sliven

Distance: 72 km

Date: 8 September 1945