Kolss Cycling Team  -  2010

KLS - Ukraine   -  » Historic Overview

Kolss Cycling Team 2010 shirt

Management

Team Manager Mykola Skorenko
Directeur Sportif Mykhaylo Suralyov
Adjunct Directeur Sportif Gennadii Skorenko

Riders

Global # Name Birthday Country Score
1. 964. Mykhailo KONONENKO 30-Oct-1987
UKR
28
2. 1060. Oleksandr PREVAR 28-Jun-1990
UKR
21
3. 2481. Igor BYKOV 09-Jan-1991
UKR
0
4. 2482. Ievgen FILIN 06-Nov-1990
UKR
0
5. 2483. Oleksandr GOLOVASH 21-Sep-1991
UKR
0
6. 2484. Volodymyr GOMENIUK 03-Jan-1985
UKR
0
7. 2485. Andrii GORKUSHA 27-Jan-1990
UKR
0
8. 2486. Vladyslav HRYN 08-Oct-1989
UKR
0
9. 2487. Dmytro POPOV 23-Feb-1990
UKR
0
10. 2488. Anatoliy SOSNITSKIY 04-Sep-1990
UKR
0
11. 2489. Sergiy UMNOV 11-Jul-1989
UKR
0
12. 2490. Andriy VASYLYUK 29-Aug-1987
UKR
0
13. 2491. Yevgen VOROSHYN 26-May-1991
UKR
0
Score:
Rank:
49
128