Shimano Racing Team  -  2012

SMN - Japan   -  » Historic Overview

Shimano Racing Team 2012 shirt

Management

Team Manager Akira Bandou
Team Manager Masamitsu Ehara
Directeur Sportif Hidenori Nodera

Riders

Global # Name Birthday Country Score
1. 905. Yusuke HATANAKA 21-Jun-1985
JPN
33
2. 2563. Kazutaka FUKAO 08-May-1981
JPN
0
3. 2564. Yoshimitsu HIRATSUKA 13-Nov-1988
JPN
0
4. 2565. Shotaro IRIBE 01-Aug-1989
JPN
0
5. 2566. Masato IZUTSU 21-May-1981
JPN
0
6. 2567. Masahito NAKAKURA 08-Jul-1984
JPN
0
7. 2568. Ryoma NONAKA 22-Jul-1989
JPN
0
8. 2569. Yuzuru SUZUKI 06-Nov-1985
JPN
0
9. 2961. Takayuki ABE 12-Jun-1986
JPN
0
10. 2962. Kazuki AOYANAGI 21-Feb-1989
JPN
0
Score:
Rank:
33
143