Groote Scheldeprijs 1913

7th edition

Schoten - Schoten 175 km

27 July 1913