Groote Scheldeprijs 1912

6th edition

Schoten - Schoten 170 km

21 July 1912