Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1955  |  Stage 11. Wrocław - Stalinogród / Katowice   

8th edition

200 km, 15 May 1955