Mälaren Runt  |  Race History

17 Editions (1892 - 1915)