Mälaren Runt  |  Race History

27 Editions (1892 - 1926)