Ukraine

Ranking 1869 - 2002

Name Birthday Score
1. Sergei GONTCHAR 03-Jul-1970 5800
2. Vladimir PULNIKOV 06-Jun-1965 5631
3. Andrei TCHMIL 22-Jan-1963 4946
4. Alexandre GONTCHENKOV 14-Apr-1970 3631
5. Sergei UTCHAKOV 11-May-1968 2675
6. Vladimir DUMA 02-Mar-1972 1450
7. Viktor KLIMOV 10-Dec-1964 1000
8. Volodymir GUSTOV 15-Feb-1977 669
9. Vassily JDANOV 12-Jan-1963 577
10. Oleg TCHUGDA 23-Jul-1963 425
11. Yaroslav POPOVYCH 04-Jan-1980 408
12. Mikhaylo KHALILOV 03-Jul-1975 359
13. Sergey MATVEYEV 29-Jan-1975 302
14. Bogdan BONDARIEW 02-Jun-1974 246
15. Kyrylo POSPYEYEV 30-Dec-1975 202
16. Oleksandr KLYMENKO 19-Dec-1975 163
17. Viktor RJAKSINSKI 28-Oct-1967 156
18. Yuriy KRIVTSOV 07-Feb-1979 145
19. Oleg PANKOV 02-Aug-1967 133
20. Olexander FEDENKO 20-Dec-1970 104
21. Alexei NAKAZNY 13-Feb-1967 85
22. Igor TCHOUKHLIANTCHEV 22-Jan-1971 79
23. Sergiy ADYEYEV 24-Sep-1976 73
24. Yuri METLUSHENKO 04-Jan-1976 69
25. Alexandre ZINOVIEV 03-May-1961 61
26. Volodymyr BILEKA 06-Feb-1979 41
27. Ruslan PIDGORNYY 25-Jul-1977 25
28. Sergiej SWIELIEW 07-Jun-1974 22
29. Evgueni ZAGREBELNYI 17
30. Roman LUHOVYY 04-Aug-1979 12
31. Sergei SINOUKOV 26-Oct-1972 8
32. Sergei BODATCHIOV 19-Feb-1975 2
33. Vladimir KIRIK 27-Feb-1969 2


View overall ranking for country: