Circuito de Getxo 1924

1st edition

Getxo - Getxo 28 km

31 July 1924