Circuito de Getxo 1925

2nd edition

Getxo - Getxo 56 km

31 July 1925