Circuito de Getxo 1926

3rd edition

Getxo - Getxo 80 km

31 July 1926