Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1954  |  Stage 3. Łódź - Stalinogród / Katowice   

7th edition

173 km, 4 May 1954