Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1955  |  Stage 6. Dresden - Karl Marx-Stadt   

8th edition

103 km, 8 May 1955