Circuito de Getxo 1929

6th edition

Getxo - Getxo 80 km

31 July 1929