Circuito de Getxo 1942

12th edition

Getxo - Getxo 95 km

31 July 1942