Circuito de Getxo 1943

13th edition

Getxo - Getxo 95 km

31 July 1943