Circuito de Getxo 1944

14th edition

Getxo - Getxo 95 km

31 July 1944