Circuito de Getxo 1945

15th edition

Getxo - Getxo 80 km

31 July 1945