Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1953  |  Stage 10. Wrocław - Stalinogród / Katowice   

6th edition

198 km, 12 May 1953