Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1956  |  Stage 3. Łódź - Stalinogród / Katowice   

9th edition

214 km, 4 May 1956