Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1966  |  Stage 6. Gottwaldov - Katowice   

19th edition

209 km, 15 May 1966