Euskal Bizikleta 1999  |  Stage 3. Gernika - Santuario de Oro   

4th edition

148 km, 28 May 1999