Ukraine

Ranking 1997

Global # Name Birthday Team Score
1. 13. Andrei TCHMIL 22-Jan-1963 Lotto - Mobistar 1499
2. 35. Sergei GONTCHAR 03-Jul-1970 Aki - Safi 929
3. 61. Alexandre GONTCHENKOV 14-Apr-1970 Roslotto - ZG Mobili 703
4. 72. Sergei UTCHAKOV 11-May-1968 Polti 623
5. 318. Vladimir PULNIKOV 06-Jun-1965 Kross - Montanari - Selle Italia 128
6. 597. Oleg PANKOV 02-Aug-1967 RDM - Asfra 26
7. 746. Sergei SINOUKOV 26-Oct-1972 Vosschemie - Tönissteiner 8


View year ranking for country: