Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1958  |  Stage 8b. Halle - Karl Marx-Stadt   

11th edition

143 km, 10 May 1958