Wyścig Pokoju / Závod Míru / Friedensfahrt 1961  |  Stage 9b. Halle - Karl Marx-Stadt   

14th edition

144 km, 11 May 1961